CHỨNG NHẬN

Sau thời gian cống hiến mỹ phẩm chan ha su vinh dự được nhận chứng nhận top 10"THƯƠNG HIỆU UY TÍN HỘI NHẬP 4.0" và giải cá nhân là ''NHÀ LÃNH ĐẠO XUẤT SẮC TRONG KINNH DOANH".